GRATIS debatundervisning.
for dig som er lærer, forælder, sundhedsplejerske, pædagog m.fl.

Følg med her på siden, når vi lægger nye tiltag op.

Skriv til os hvis du synes, der mangler et emne eller en temadag.

Du kan også samle 10-15 personer på din arbejdsplads og få en (måske gratis) temadag/møde ude hos jer. Vi laver flere og flere undervisninger af den slags for personalet på opholdssteder o.lign.

Forældrekursus "Forstå din teenager"
Familie med teenagere og mindre børn
 

Forældrekursus for dig, der gerne vil vide mere og reflektere sammen med andre forældre over de mange aspekter der kan være ved at have en teenager i huset.

Sted: Nymarkskolen i spisesalen -  i Svendborg

Tid:  5 aftener: 27/10, 2/11, 8/11, 15/11 og 23/11 2022 kl. 17-19.

Målgruppe: Forældre til teen-agere i Svendborg kommune

 

Tilmelding: ring til sundhedstjenesten tlf 6223 4070 hverdage kl. 9-13 eller send en mail til sundsex@sundsexskolen.dk. - skriv hvor jeres barn/ børn går i skole + hvem du/I er, navn og tlf.nummer. 

Det koster 50 kr for alle 5 aftener ialt, - betales første gang.

 

Er du den heldige ejer af en teen-ager og synes du nogle gange det kan være svært at håndtere denne udfordring ?

Sundhedsplejen i Svendborg afholder for 20. gang -  forår 2022 - 4 aftener om dette tema - alle med forskellige oplægsholdere, - SSP konsulenter, Sundhedsplejersker og Sexolog.

LÆS:

Interview af forældrepar, der deltog i kurset i bladet "Sund i Syd" 

 

OG sex og samfunds gode idéer til forældre

 

Kursusaftenerne har oplægsholdere fra SSP, Sundhedsplejen, åben anonym rådgivning, rusmiddelkonsulent og Sund Sex Skolen.

Detaljeret program følger senere

Børns nysgerrige kropslege og seksualitet
Glade Børn, nysgerrige på seksualitet, berøring, nærvær, onani, numselege, kærester, overgreb, incest, seksuel udvikling, seksuelle lege i børnehaven, seksuelle ord, overgreb på andre børn, pædagoger, fagpersoner, lærere, sexolog, sundhedsplejersker, debatoplæg om seksualitet, børneinstitutioner, vuggestuer, børnehave, diskussioner, forældre, hvad er naturligt, gratis kursus i Svendborg

Temaaften for dagplejere, børnehave - og vuggestue personale, sundhedsplejersker m.fl.

 

Næste dato er Ons. d.11.oktober 2023 kl. 18.30 - 21 på Egensevej 8, 5700 Svendborg. 

Målgruppe: Folk som arbejder med børn i vuggestue og børnehave alderen, eller de mindste klasser.

Sted: Egensevej 8, 5700 Svendborg

Temaaftenen er GRATIS hvis du bor eller arbejder i Svendborg kommune, udefra kommende kan deltage mod betaling.

Tilmelding nødvendig - send en e-mail til rt@rikkethor.dk - skriv dit /jeres navne og hvor du/I kommer fra, så får I en bekræftelse tilbage.

 

Hvordan kan vi møde og støtte børn i at få en sund seksuel udvikling?
Har omgivelsernes holdninger og reaktioner indflydelse på hvordan barnet udvikler sig i forhold til sin seksualitet?
Hvad med små børn, der onanerer? - hvad med børn som virker meget "seksuelle"? - eller leger kropslige lege? - hvad er naturligt? - skal man gribe ind? - kan indgriben også være skadelig? - og hvad siger man til forældrene?
Hvordan kan man i det hele taget gribe det an?
Vi kommer med gode ideer og eksempler fra virkeligheden, og tager gerne jeres eksempler op, - undervejs.
En spændende og inspirerende aften.

 

Kom og deltag i debatten, - mød kollegaer og hør deres holdninger og meninger, - og få svar på dine spørgsmål.
Oplægsholdere: Sexolog og koordinator for Sund Sex Skolen Rikke Thor og sundhedsplejerske Charlotte Leth.

 

Den første gang vi afholdt aftenen d. 6.10 2009 kom der 80 deltagere, d. 8.11.2010 og 21.3 2011 næsten 60 deltagere hver gang - og de seneste år er der kommet ca. 10-20 deltagere pr. gang - dagplejere, pædagoger, sundhedsplejersker, forældre m.fl.

Så der har fra starten været stor interesse, og viser at der er et behov for fokus på faglighed omkring emnet.

Vi får rigtig mange mange gode spørgsmål fra deltagerne og har nogle konstruktive/spændende diskussioner.

Vi laver også tankeøvelser med jer og viser filmklip, så det er en aktiv og inddragende aften.

Så kom og hør et fagligt velfunderet oplæg og hør hvad kollegaerne har af erfaringer eller spørgsmål til emnet.

Hvis I er en institution eller flere i Svendborg kommune og gerne vil have en debat/oplægsaften/eftermiddag om emnet ude hos jer, kan det måske laves gratis (under Sund Sex Skolen) hvis I kan samle en interesseret gruppe - forældre eller personale. Ring eller mail til mig om det rt@rikkethor.dk. Tlf. 22471295

Andre kommuner kan også sagtens bestille en temadag/aften - enten med Rikke Thor og Charlotte Leth, eller Rikke Thor alene - dog imod betaling.

National konference for seksuel sundhed, oplæg om seksualitet, bøger om massage og sex, nærvær, varme, berøring, hudsult, udviklingshæmmede, kurser for fagpersoner, lærere, pædagoger, lytte dialog, diskutere, aktive vurderingsøvelser