top of page
GRATIS debatundervisning.
for dig som er lærer, forælder, sundhedsplejerske, pædagog m.fl.

Følg med her på siden, når vi lægger nye tiltag op.

Skriv til os hvis du synes, der mangler et emne eller en temadag.

Du kan også samle 10-15 personer på din arbejdsplads og få en (måske gratis) temadag/møde ude hos jer. Vi laver flere og flere undervisninger af den slags for personalet på opholdssteder o.lign.

NYT: Om de mindre børns nærvær, nysgerrige kropslighed og seksualitet. For forældre til små børn og op til ca. 13 år.

Børn på legepladsen

 

 

Dato: Tirsdag d.18.april 2023 kl.18.30 - 21, inkl. en pause med kaffe/te og lidt frugt og kage.

Sted: Sundhedsplejens hus Egensevej 8, Svendborg

Målgruppe: Forældre til mindre børn i Svendborg kommune

Temaaftenen er GRATIS hvis du bor, arbejder eller har børn i skole/institution i Svendborg kommune, udefra kommende kan deltage mod betaling.

Tilmelding nødvendig - send en e-mail til rt@rikkethor.dk - skriv dit /jeres navne og hvor gamle jeres børn er, så får I en bekræftelse tilbage.

Aften for forældre om hvordan man bedst støtter sine børn i deres nysgerrige forhold til egen krop og seksualitet, så de kan blive i stand til at føle glæde, kropslighed og nærvær i egen krop.

Vi vil tale om hvad børns seksualitet egentlig er, - for mange forstår seksualitet som den voksnes seksualitet og børns er meget anderledes nysgerrig, undersøgende og uden præstation eller mål. Vi kommer ind på hvorfor det er vigtigt/og hvordan, man kan støtte de små i at kunne mærke deres krop og grænser og sige fra, men også at kunne sige til fx i lege, hvor børn kigger på og rører ved hinandens og egne kroppe? uden at opbygge skam og skyld følelser i barnet.

Vi vil komme ind på hvad fagkundskaben, statistikker og undersøgelser siger, men lige så vigtigt, diskutere hvad vi selv mener, synes og har erfaret i forhold til dette?

Nogle børn stimulerer deres kønsorganer fra de er helt små, det er helt naturligt, men nogle forældre kan være i tvivl om dette og hvor meget det må fylde.

Kan vores indgriben være skadeligt for barnet? og/eller hvordan gør vi det på en god måde?

Alt dette vil vi tale også om og vende både fagligt og i forhold til eventuelle spørgsmål undervejs. Kom og mød andre forældre, der måske oplever udfordringer, eller bare e rnysgerrige på emnet.

Der vil være et bord med brugbare børnebøger om emnet, samt artikler mv.

Oplægsholder: koordinator af Sund Sex Skolen, sexolog Rikke Thor

Forældrekursus "Forstå din teenager"
Forældrekursus "Forstå din teenager"
Familie med teenagere og mindre børn

Forældrekursus for dig, der gerne vil vide mere og reflektere sammen med andre forældre over de mange aspekter der kan være ved at have en teenager i huset.

Sted: Nymarkskolen i spisesalen -  i Svendborg

Tid:  5 aftener:  kl. 17-19 - nye datoer for 2023 kommer snarest her.

Målgruppe: Forældre til teen-agere i Svendborg kommune

 

Tilmelding: ring til sundhedstjenesten tlf 6223 4070 hverdage kl. 9-13 eller send en mail til sundsex@sundsexskolen.dk. - skriv hvor jeres barn/ børn går i skole + hvem du/I er, navn og tlf.nummer. 

Det koster 50 kr for alle 5 aftener ialt, - betales første gang.

 

Er du den heldige ejer af en teen-ager og synes du nogle gange det kan være svært at håndtere denne udfordring ?

Sundhedsplejen i Svendborg afholder for 20. gang -  forår 2022 - 4 aftener om dette tema - alle med forskellige oplægsholdere, - SSP konsulenter, Sundhedsplejersker og Sexolog.

LÆS:

Interview af forældrepar, der deltog i kurset i bladet "Sund i Syd" 

 

OG sex og samfunds gode idéer til forældre

 

Kursusaftenerne har oplægsholdere fra SSP, Sundhedsplejen, åben anonym rådgivning, rusmiddelkonsulent og Sund Sex Skolen.

Detaljeret program følger senere

Børns nysgerrige kropslege og seksualitet
Glade Børn, nysgerrige på seksualitet, berøring, nærvær, onani, numselege, kærester, overgreb, incest, seksuel udvikling, seksuelle lege i børnehaven, seksuelle ord, overgreb på andre børn, pædagoger, fagpersoner, lærere, sexolog, sundhedsplejersker, debatoplæg om seksualitet, børneinstitutioner, vuggestuer, børnehave, diskussioner, forældre, hvad er naturligt, gratis kursus i Svendborg

Temaaften for dagplejere, børnehave - og vuggestue personale, sundhedsplejersker m.fl.

 

Næste dato er Ons. d.11.oktober 2023 kl. 18.30 - 21 på Egensevej 8, 5700 Svendborg.

Der vil være pause med kaffe/te, kage og frugt.

Målgruppe: Folk som arbejder med børn i vuggestue og børnehave alderen, eller de mindste klasser.

Sted: Egensevej 8, 5700 Svendborg

Temaaftenen er GRATIS hvis du bor eller arbejder i Svendborg kommune, udefra kommende kan deltage mod betaling.

Tilmelding nødvendig - send en e-mail til rt@rikkethor.dk - skriv dit /jeres navne og hvor du/I kommer fra, så får I en bekræftelse tilbage.

 

Hvordan kan vi møde og støtte børn i at få en sund seksuel udvikling?
Har omgivelsernes holdninger og reaktioner indflydelse på hvordan barnet udvikler sig i forhold til sin seksualitet?
Hvad med små børn, der onanerer? - hvad med børn som virker meget "seksuelle"? - eller leger kropslige lege? - hvad er naturligt? - skal man gribe ind? - kan indgriben også være skadelig? - og hvad siger man til forældrene?
Hvordan kan man i det hele taget gribe det an?
Vi kommer med gode ideer og eksempler fra virkeligheden, og tager gerne jeres eksempler op, - undervejs.
En spændende og inspirerende aften.

 

Kom og deltag i debatten, - mød kollegaer og hør deres holdninger og meninger, - og få svar på dine spørgsmål.
Oplægsholdere: Sexolog og koordinator for Sund Sex Skolen Rikke Thor og sundhedsplejerske Charlotte Leth.

 

Den første gang vi afholdt aftenen d. 6.10 2009 kom der 80 deltagere, d. 8.11.2010 og 21.3 2011 næsten 60 deltagere hver gang - og de seneste år er der kommet ca. 10-20 deltagere pr. gang - dagplejere, pædagoger, sundhedsplejersker, forældre m.fl.

Så der har fra starten været stor interesse, og viser at der er et behov for fokus på faglighed omkring emnet.

Vi får rigtig mange mange gode spørgsmål fra deltagerne og har nogle konstruktive/spændende diskussioner.

Vi laver også tankeøvelser med jer og viser filmklip, så det er en aktiv og inddragende aften.

Så kom og hør et fagligt velfunderet oplæg og hør hvad kollegaerne har af erfaringer eller spørgsmål til emnet.

Hvis I er en institution eller flere i Svendborg kommune og gerne vil have en debat/oplægsaften/eftermiddag om emnet ude hos jer, kan det måske laves gratis (under Sund Sex Skolen) hvis I kan samle en interesseret gruppe - forældre eller personale. Ring eller mail til mig om det rt@rikkethor.dk. Tlf. 22471295

Andre kommuner kan også sagtens bestille en temadag/aften - enten med Rikke Thor og Charlotte Leth, eller Rikke Thor alene - dog imod betaling.

National konference for seksuel sundhed, oplæg om seksualitet, bøger om massage og sex, nærvær, varme, berøring, hudsult, udviklingshæmmede, kurser for fagpersoner, lærere, pædagoger, lytte dialog, diskutere, aktive vurderingsøvelser
bottom of page