top of page
20221111_120011.jpg

Hvem er vi?

Sund Sex Skolen:

20200908_092741.jpg

Billedet: Fra venstre: Underviser/koordinator Rikke Thor, og de andre 4 undervisere: Louise Knudsen, Mette Møller Arndrup, Cecilie Stoumann og Camilla Friis Van´t Veen på Sund Sex Skolen sept. 2022

Startede 1.januar 2008 på initiativ fra politikere i Svendborg og ledere af Svendborg kommunes Sundhedstjeneste.

 

Læs artikel her om Sund Sex Skolen i  fagbladet "sygeplejersken"

 

Fra 1987 - og indtil  Sund Sex Skolen blev til - var det "Præventionsskolen" på sygehuset, der varetog seksualundervisningen af amtets elever.

Sund Sex Skolen opstod 1.1.2008:

Da amterne blev nedlagt greb politikerne og Svendborg kommune ideen om at lave god seksualoplysning på et højt fagligt niveau for kommunens unge mennesker.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe i sundhedsplejen under sundhedsplejens leder Jane Zenker Bergenhagen, og gruppen udarbejdede ideen om Sund Sex Skolen.


Der er derfor nu ansat en Sund Sex Koordinator, Sexologisk Counsellor og sygeplejerske Rikke Thor og 4 sundhedsplejersker (som en del af deres ansættelse i kommunens sundhedspleje) til at varetage undervisningen.

Sundhedsplejen i Svendborg, Egensevej 8, 5700 Svendborg
logo_sundhed_x75.jpg

Hvor?

Undervisningen foregår i lokaler på Svendborg Ungdomsskole, Abildvej 2, Svendborg.
På denne måde foregår undervisningen i de unges miljø og de introduceres også til ungdomsskolens tilbud. Desuden kan det være godt, at undervisningen er taget væk fra elevernes egen skole, og at den foregår i lokaler med fokus på unge og seksualitet med bøger, plakater mv. i rummet.
Husk, at der er langt til nærmeste indkøbsmulighed for de unge – så de skal have lidt frugt, mad eller lign med til de 4 timer, de er her.
Tidsbestilling foregår via sekretæren i kommunens sundhedstjeneste på Egensevej 8, 5700 Svendborg. Se nederst på siden.

I specielle tilfælde kan vi undervise ude hos jer (fx ved kørestolsbrugere), I disse tilfælde bestilles undervisningen direkte hos Rikke Thor, koordinator af Sund Sex Skolen. Se nederst på siden.
 

Social og Sundhed, sundhedsplejen i Svendborg

Målgruppe unge

Alle unge i Svendborg kommune.

Skoleklasser kommer ofte 1-2 gange i deres skoletid, - lige nu undervises kun 8.-10.klasser
Alle andre grupper af unge undervises også. Fx. erhvervsklasser, unge med anden etnisk baggrund end dansk, socialt belastede unge, unge med udviklingshæmning mm. Gerne mindre grupper. Disse grupper kan undervises en enkelt gang eller fx. en gang om året.

 

Vi har løbende fået flere opgaver bl.a. den nye lovpligtige undervisning på erhvervsskolernes grundforløb i 2016. Disse klasser kommer nu fast til undervisning hos os.


Øvrige ungdomsuddannelser som ligger i Svendborg kommune kan rekvirere et (gratis) arrangement på op til ca.3 timer ude på jeres skole (for op til ca 150 elever ad gangen).Vi kommer ind på nogenlunde samme emner som kan læses under : - Indhold i undervisningen - , men målretter budskabet til den lidt ældre målgruppe. I kan også få hjælp til selv at undervise fx få en temadag for skolens lærere: "Hvordan kan vi tale med unge om sex". Temadagen vil være gratis for jer, hvis skolen ligger i Svendborg kommune. Henvend jer i så fald direkte til koordinator af sund sex skolen Rikke Thor tlf. 2247 1295 eller rt@rikkethor.dk, - også hvis I bare vil høre nærmere.

Nutidig prævention

Målgrupper iøvrigt

Vi underviser også fagpersoner og forældre, som er rundt om børnene og de unge i kommunen - se mere under undervisning af fagpersoner/forældre, samt under samliv efter fødsel.

Vi har 2 x årligt en aften med oplæg om unge og seksualitet på kommunens forældre kursus:"Forstå din teenager".

Vi har også oplæg i Cafe Svend Svendborg - familiecafe: "Tid til parforhold/voksentid med spædbarn i arm - også for aleneforældre" ca. 2 gange årligt, samt oplæg for alle mødregrupper i mødrerådgivningen i Svendborg. Vi laver også oplæg i Mamma Mia mødregrupperne i Svendborg.

Underviserne

Fælles for os er, at vi alle har en sundhedsfaglig uddannelse og at vi synes det er vigtigt og spændende, at møde de unge der hvor de er i deres liv lige nu og give dem en god oplevelse.
Vi har alle lang erfaring med at arbejde med unge bl.a. i skolerne og har uddannelser og kurser i sundhed, pædagogik og seksualitet.

Vi tager løbende på kurser og konferencer om unge og seksualitet, og får supervision.
Vi arbejder hele tiden med optimering, og vil derfor meget gerne have jeres gode ideer, og evalueringer af undervisningen, hvis I har tid og lyst.
I får underviserens tlf. nr. hos sekretæren, når I bestiller undervisning. I er meget velkomne til at ringe til os, hvis I mener der er noget vi skal vide om eleverne, eller I vil spørge om noget.

Kun med kondom kampagne og torvt i Svendborg Sund Sex Skolen

Formål og metode i undervisningen af unge

Normkritisk og procesorienteret undervisning:
Formålet med vores undervisning, er at give de unge viden og handlekraft til at få en sund seksualitet, gennem en tidssvarende, normkritisk og procesorienteret undervisning.
Vi bruger sokratisk dialog og aktive vurderingsøvelser, hvor underviseren er intervieweren, der med sin faglige baggrund og overblik ”leder” debatten, så det foregår på de unges præmisser, - dér hvor de er lige nu i deres liv.

Anonyme spørgsmål, materialer, øvelser og film:
Vi opfordrer til, at eleverne laver anonyme spørgsmål til os hjemmefra skolen, (som lærerne heller ikke har læst) som I afleverer til os når I kommer.
Underviseren vil så inddrage disse spørgsmål undervejs.
Vi har en del materiale lagt frem, bøger, prævention mv. og viser filmklip, billeder, hører musik og debatterer.

Lærerens rolle:
Læreren er ikke med ved undervisningen, men én lærer skal opholde sig på sund sex skolen medens vi underviser, så I kan have ansvar for eleverne i pauserne. (ungdomsskolen er ret stor) , og vi kan så også fortælle jer om forløbet, og hvordan I kan følge op på undervisningen.

Vi har et lokale med tilgængeligt  wifi, hvor I kan gå på nettet, læse eller lave andet skolearbejde i mellemtiden.

Undervisningsindhold  i seksualundervisning af unge

På Sund Sex Skolen underviser vi i emner som:

- forelskelse
- den første seksualitet, onani
- kønsorganer, erogene zoner
- pubertet, krop/psyke, følelser
- prævention og kønssygdomme

- LGBT+ området

- normer, køn og roller
- andre kulturer
- porno og virkelighed, reklamer
- alkohol og sex

- overgreb, samtykke
- ansvar for sig selv og andre, grænser

- billeddeling/nøgenbilleder på sociale medier

Vi når ikke i dybden med alle ovenstående emner, men tager udgangspunkt i elevernes erfaringer, ønsker, spørgsmål og forudsætninger.

I kan kontakte underviseren inden I kommer, hvis I har specielle ønsker til emner. 

I kan også fortælle os det, når I kommer.

Hvis I ønsker mere viden og måske undervisning som lærer i at formidle disse ting til de unge, så kontakt Rikke Thor for at høre, om I kan få et (gratis) kursus på jeres skole. Se også hvad vi tilbyder af åbne kurser på siden om fagpersoner og forældre.

Bøger om seksualitet
Pige med rødt hår
Kunsten er at finde den rette kæreste
Ung pige spiller computerspil
undervisningsindhold.jpg
bottom of page