Hvem er vi?

Sund Sex Skolen:

Billedet: Sund Sex Skolen på National Konference for Seksuel Sundhed 22.-23. November 2017

Startede 1.januar 2008 på initiativ fra politikere i Svendborg og ledere af Svendborg kommunes Sundhedstjeneste.

 

Læs artikel her om Sund Sex Skolen i  fagbladet "sygeplejersken"

 

Fra 1987 - og indtil  Sund Sex Skolen blev til - var det "Præventionsskolen" på sygehuset, der varetog seksualundervisningen af amtets elever.

Sund Sex Skolen opstod 1.1.2008:

Da amterne blev nedlagt greb politikerne og Svendborg kommune ideen om at lave god seksualoplysning på et højt fagligt niveau for kommunens unge mennesker.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe i sundhedsplejen under sundhedsplejens leder Jane Zenker Bergenhagen, og gruppen udarbejdede ideen om Sund Sex Skolen.


Der blev herefter ansat en Sund Sex koordinator: Sexologisk Counsellor og sygeplejerske Rikke Thor og 3 sundhedsplejersker til at varetage undervisningen, som skulle foregå på Abildvej 2 i lokaler sammen med ungdomsskolen.

 

Vi har løbende fået flere opgaver bl.a. den nye lovpligtige undervisning på erhvervsskolernes grundforløb i 2016, og der er derfor pr. 1. januar 2016 ansat 1 sundhedsplejerske mere, så vi nu har 4 undervisende sundhedsplejersker i Sund Sex Skolen samt én Sund Sex koordinator, der udover koordinatorrollen, også er underviser.

Hvor?

Undervisningen foregår i lokaler på Svendborg Ungdomsskole, Abildvej 2, Svendborg.
På denne måde foregår undervisningen i de unges miljø og de introduceres også til ungdomsskolens tilbud.
Husk, at der er langt til nærmeste indkøbsmulighed for de unge – så de skal have lidt frugt, mad eller lign med til de 4 timer, de er her.
Tidsbestilling foregår via sekretæren i kommunens sundhedstjeneste på Egensevej 8, 5700 Svendborg. Se nederst på siden.

 

Målgruppe unge

Alle unge i Svendborg kommune.

Skoleklasser kommer ofte 2 gange i deres skoletid fx første gang i 7. og så igen i 9./10.klasse.
Alle andre grupper af unge undervises også. Fx. erhvervsklasser, unge med anden etnisk baggrund end dansk, socialt belastede unge, unge med udviklingshæmning mm. Gerne mindre grupper. Disse grupper kan undervises en enkelt gang eller oftere - efter behov.
I specielle tilfælde kan vi undervise ude hos jer (fx ved kørestolsbrugere), men ellers oplever vi, at det en god ide, at undervisningen forgår i nogle andre rammer end de sædvanlige på skolen.

Ungdomsuddannelser som ligger i Svendborg kommune kan rekvirere et (gratis) arrangement på op til ca.3 timer ude på jeres skole (for op til ca 150 elever ad gangen).Vi kommer ind på nogenlunde samme emner som kan læses under : - Indhold i undervisningen - , men målretter budskabet til den lidt ældre målgruppe. Henvend jer i så fald direkte til koordinator af sund sex skolen Rikke Thor tlf. 2247 1295 eller rt@rikkethor.dk, - også hvis I bare vil høre nærmere.

Målgrupper iøvrigt

Vi underviser også fagpersoner og forældre, som er rundt om børnene og de unge i kommunen - se mere under undervisning af fagpersoner/forældre, samt under samliv efter fødsel.

Vi har fx. i en del år (2 x årligt) haft en aften med oplæg om unge og seksualitet på kommunens forældre kursus:"Forstå din teenager".

Vi har også oplæg om samliv efter fødsel 2 x årligt for nye forældre, samt oplæg for alle mødregrupper i mødrerådgivningen i Svendborg. Vi laver også oplæg i Mamma Mia mødregrupperne i Svendborg.

Nutidig prævention
Bøger om seksualitet

Underviserne

Fælles for os er, at vi alle har en sundhedsfaglig uddannelse og at vi synes det er vigtigt og spændende, at møde de unge der hvor de er i deres liv lige nu og give dem en god oplevelse.
Vi har lang erfaring med at arbejde med unge bl.a. i skolerne og vi ved en masse om sundhed, pædagogik og seksualitet. Vi tager løbende på kurser og konferencer om unge og seksualitet, og får supervision.
Vi arbejder hele tiden på at optimere, og vil derfor meget gerne have jeres gode ideer, og gerne evalueringer af undervisningen, hvis I har lyst.
I får underviserens tlf. nr. hos sekretæren, når I bestiller undervisning. I er meget velkomne til at ringe til os hvis I mener der er noget vi skal vide om eleverne, eller I vil spørge om noget.

Kun med kondom kampagne og torvt i Svendborg Sund Sex Skolen

Formål og metode i undervisningen af unge

Procesorienteret undervisning:
Formålet med vores undervisning, er at give de unge viden og handlekraft til at få en sund seksualitet, gennem en tidssvarende, procesorienteret undervisning.
Vi bruger sokratisk dialog og aktive vurderingsøvelser, hvor underviseren er intervieweren, der med sin faglige baggrund og overblik ”leder” debatten, så det foregår på de unges præmisser, - dér hvor de er lige nu i deres liv.

Anonyme spørgsmål, materialer, øvelser og film:
Vi opfordrer til, at eleverne laver anonyme spørgsmål til os hjemmefra skolen, (som lærerne heller ikke har læst) som I afleverer til os når I kommer.
Underviseren vil så inddrage disse spørgsmål undervejs.
Vi har en del materiale lagt frem, bøger, prævention mv. og viser billeder, hører musik og debatterer.

Lærerens rolle:
Læreren er ikke med ved undervisningen, men én lærer skal opholde sig på sund sex skolen medens vi underviser, så I kan være sammen med eleverne i pauserne (ungdomsskolen er ret stor) , og vi kan så også fortælle jer om forløbet, og hvordan I kan følge op på undervisningen. Vi har et lokale med tilgængeligt  wifi, hvor I kan gå på nettet, læse eller lave andet skolearbejde i mellemtiden.

Undervisningsindhold  i seksualundervisning af unge

På Sund Sex Skolen underviser vi i emner som:

- forelskelse
- den første seksualitet, onani
- kønsorganer, erogene zoner
- pubertet, krop/psyke, følelser
- prævention og kønssygdomme

- LGBT området

- normer og roller
- andre kulturer
- porno og virkelighed, reklamer
- alkohol og sex

- overgreb, samtykke
- ansvar for sig selv og andre, grænser

- billeddeling/nøgenbilleder på sociale medier

Vi når ikke i dybden med alle ovenstående emner, men tager udgangspunkt i elevernes erfaringer, ønsker, spørgsmål og forudsætninger.

I kan kontakte underviseren inden I kommer, hvis I har specielle ønsker til emner. 

I kan også fortælle os det, når I kommer.

Pige med rødt hår
Kunsten er at finde den rette kæreste
Ung pige spiller computerspil
undervisningsindhold.jpg
.......kunsten er at finde den man har lyst til at vågne sammen med....