Sund Sex Skolen


Om Sund Sex Skolen

Undervisning for voksne

Tidsbestilling

Vi inviterer lærere, forældre, sundhedsplejersker, pædagoger mfl. til GRATIS debat - aftener og dage om seksualitet hos børn og unge.

Skriv til os hvis du synes, der mangler et emne eller en temadag, eller saml 10-15 personer på din arbejdsplads og få en (måske gratis) temadag/møde ude hos jer.

          

     Temamøde "Unge, seksualitet, krop, køn og grænser"

Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 15.30 - 20

på Egensevej 8, 5700 Svendborg

Gratis "Gå hjem" debat temamøde for lærere og pædagoger, der har med unge i Svendborg kommune at gøre.

Inkl. sandwich, kaffe/te og frugt.

Deltagergebyr for fagpersoner fra andre kommuner er 480 kr.

 

Tilmeld dig allerede nu direkte til Rikke Thor på rt@rikkethor.dk eller tlf. 22471295.

 

Unge efterspørger voksne, der kan tage snakken om følelsesmæssige emner og har viden om unges seksuelle liv og udfordringer, i år 2019.

Den vigtige nærhed og debat med de unge kan være med til at give dem handlekraft i forhold til grænsesætning og give dem et godt forhold til deres krop, seksualitet og kærlighedsliv.

Kunne du tænke dig en spændende eftermiddag sammen med kolegaer, hvor vi debatterer, laver aktive vurderingsøvelser, ser filmklip og bliver opdateret om emner som billeddeling på de sociale medier, unges viden og spørgsmål om krop, grænser, kærester og meget mere.

Du vil desuden få viden og inspiration til gode materialer på internettet, og der vil være et materialebord med bøger, prævention, pjecer, artikler mv.

 

Vær med til at gøre en forskel for dig og dine elever og TILMELD dig - og måske en kollega?

 

Oplægsholder på dagen er Sexologisk counsellor Rikke Thor, daglig leder af Sund Sex Skolen. Hent hele indbydelsen her

 

 

 

 

   

Forældrekursus "Forstå din teenager"

 

Sted: Abildvej 2, 5700 Svendborg

Tid:  4 tirsdage kl. 19 - 21. Start tirsdag d.17.9 2019.

Målgruppe: Forældre til teen-agere

 

Tilmelding: ring til sundhedstjenesten tlf 6223 4070 hverdage kl. 9-13 eller send en mail til sundsex@sundsexskolen.dk. - skriv hvor jeres barn/ børn går i skole + hvem du/I er. 

Det koster 50 kr for alle 4 aftener ialt, - betales første gang.

 

Er du den heldige ejer af en teen-ager og synes du nogle gange det kan være svært at håndtere denne udfordring ?

Sundhedsplejen i Svendborg afholder for 20. gang -  efterår 2019 - 4 aftener om dette tema - alle med forskellige oplægsholdere, - SSP, Ungdomsrådgivningen, Sundhedsplejerskerne, Rusmiddelkonsulent, Sexolog.

 

 

Læs her i "Sund i Syd" s. 26 - interview af forældrepar, der deltog i kurset 

 

Og læs artikel i Politiken om sexsnakken med dit barn 

 

eller her sex og samfunds gode idéer til forældre

 

Kursusaftenerne indeholder (måske i anden rækkefølge - spørg om dette ved kursets start):

 

1. SSP og ungdomsrådgivningen

2. Sundhedsplejerskerne om søvn, alkohol mm

3. Sexolog Rikke Thor fra Sund Sex Skolen "unge og seksualitet"

4. Karin Hviid Steengaard "unge og rusmidler"

 

 

 

 

 

   

              Temaaften:

” Børn, nysgerrige krops lege, grænser og seksualitet”

onsdag d.6.November 2019 kl.18.30-21Temaaften for dagplejere, børnehave - og vuggestue personale, sundhedsplejersker m.fl. 

 

 

Målgruppe: Dagplejereog pædagogisk personale, som arbejder med børn i vuggestue og børnehave alderen, eller de mindste klasser

 

Sted: Egensevej 8, 5700 Svendborg

Temaaftenen er GRATIS hvis du bor eller arbejder i Svendborg kommune, udefra kommende kan deltage mod betaling.

Tilmelding nødvendig - send en e-mail til rt@rikkethor.dk - skriv dit /jeres navne og hvor du/I kommer fra, så får I en bekræftelse tilbage.

 

Hvordan kan vi møde og støtte børn i at få en sund seksuel udvikling?
Har omgivelsernes holdninger og reaktioner indflydelse på hvordan barnet udvikler sig mht. seksualitet?
Hvad med små børn, der onanerer? - hvad med børn som virker meget seksuelle? - eller leger seksuelle lege? - hvad er naturligt? - skal man gribe ind? - kan indgriben også være skadelig? - og hvad siger man til forældrene?
Hvordan kan man i det hele taget gribe det an?
Vi kommer med gode ideer og eksempler fra virkeligheden, og tager gerne jeres eksempler op, - undervejs.
En spændende og inspirerende aften.

 

Kom og deltag i debatten, - mød kollegaer og hør deres holdninger og meninger, - og få svar på dine spørgsmål.
Oplægsholdere: Sexolog og koordinator for Sund Sex Skolen Rikke Thor og sundhedsplejerske Charlotte Leth.

 

Første gang vi afholdt aftenen d. 6.10 2009 var der 80 deltagere, d. 8.11.2010 og 21.3 2011 næsten 60 deltagere  - og de seneste aftener: 3.10 2011, 8.10. 2012, 23.9. 2013 og 29.2.2016 ca. 20 deltagere pr. gang - dagplejemødre, pædagoger, sundhedsplejersker, forældre m.fl. - der er kommet mange gode spørgsmål fra deltagerne og vi har haft nogle konstruktive/spændende diskussioner, så kom og hør hvad kollegaerne har af erfaringer eller spørgsmål til emnet.

 
Vi har tidligere afholdt lignende temaaftener / eftermiddage -  for 3 integrerede institutioner i Gudme - i "Eventyrhuset"  januar 2010 for ca. 35 personer, og for Tåsinges børnehaver - personale og forældre August 2010, - ca 50 personer, samt for institutionen Poppellundens personale November 2010 for ca. 20 personer, for skolen "Kernen"s personale januar 2013 mm.

 

Hvis I er en institution eller flere i Svendborg kommune og gerne vil have en debat/oplægsaften/eftermiddag om emnet kan det evt. laves gratis for jer (under Sund Sex Skolen) hvis I kan samle en interesseret gruppe - forældre/personale. Ring eller mail til mig om det rt@rikkethor.dk .

Andre kommuner kan bestille en temadag / aften mod betaling.


Kom gerne med andre ideer til andre emner og tiltag. Hvis I samler ca. 15 - 20 personer kan vi lave en speciel temadag for jeres gruppe.
Vi har tidligere lavet temadage for lærere/personale til udviklingshæmmede m.fl.
Ring/ mail med Rikke Thor om mulighederne. rt@rikkethor.dk  eller Tlf. 2247 1295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sund Sex Skolen - sundsex@sundsexskolen.dk - www.sundsexskolen.dk - Tlf. 6223 4070 Hverdage kl. 9 � 13